Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Forms Broker aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op www.formsbroker.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forms Broker. Forms Broker kan er niet voor instaan dat de informatie op www.formsbroker.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Forms Broker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.formsbroker.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.formsbroker.nl te kunnen raadplegen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingnen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of het contactformulier. Forms Broker streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te antwoorden.

 

Forms Broker B.V.
Antennestraat 40
1322 AE Almere
Tel: 036 – 535 08 38
Fax: 036 – 535 01 81
info@formsbroker.nl